Õppetöö korraldus Kaare Kooli võimalike koroonaviiruse arengute puhul

Kooli juhtkond hindab viiruse leviku olukorda kogukonnas ja riigis.
Kool on valmis rakendama tegevuskava operatiivselt vastavalt kujunenud olukorrale.
Peresid informeeritakse tegevuskava rakendamisest Stuudiumi ja kooli kodulehe kaudu.

Vanem võib jätta lapse koduõppele, kui soov on põhjendatud või vajadus vältimatu. Vanem esitab sellekohase avalduse koolijuhile. Õppimine toimub vanema vastutusel.

COVID viirusnakkuse korral peres või lähikontaktide hulgas tuleb jääda kaheks nädalaks isolatsiooni. Puudumise põhjusest teavitatakse koolijuhti avaldusega jääda koduõppele.

Terviseamet võtab kooliga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Tuvastatud lähikontaktsed jäävad koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgivad oma tervist. Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased jätkavad oma tavapärast elu. Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.

Kooli olukorda hinnatakse kolmel erineval tasemel, roheline tase, kollane tase ning punane tase

Sügisandide päev

22. septembril tähistasime kooli juba traditsiooniks saanud sügisandide päeva. Kooli toodi maiustamiseks head ja paremat, õunu, ploome, pirne, tomateid ja palju muudki maitsvat. Suur aitäh kõikidele õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele, kes enda sügisandidega meid kostitasid!

Maailmakoristuspäev

18. septembril võtsime kooliperega osa maailmakoristuspäevast. Koristatud sai koolimaja, Paala järve ning Valuoja oru ümbrus. Maailmakoristuspäevast võttis kool osa juba teist korda ning suur rõõm oli tõdeda, et loodusesse maha visatud prügi leidus sellel aastal palju vähem.

Hoiame loodust!

Tundide ajad 2020/2021 õppeaastal

Juhime tähelepanu, et algavast õppeaastast on muutunud koolipäeva alguse kellaaeg:

1. 8.15 – 9.00
2. 9.10 – 9.55
3. 10.05 – 10.50
söögivahetund 1. – 6. klass
4. 11.10 – 11.55
söögivahetund 7. – 9. klass
5. 12.15 – 13.00
6. 13.10 – 13.55
7. 14.05 – 14.50
8. 15.00 – 15.45