Viljandi Kaare Kooli tugipersonal

 

Viljandi Kaare Kooli tugisüsteemi eesmärk on õpilase igakülgse arengu toetamine ja turvalise koolikeskkonna kujundamine.

Sotsiaalpedagoog  Anne Nõgel

e-post: anne@vkk.vil.ee

telefon: 59151047

Vastuvõtuajad: esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval

Kokkuleppel võimalikud ka teised ajad.

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilaste sotsiaalse tegevusvõime ja toimetuleku toetamine.

Peamised tööülesanded:

  • kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega tegelemine;
  • koolikohustuse eiramise, kiusamise, vägivallajuhtumite ning suhtekonfliktide lahendamine;
  • sotsiaalsete oskuste õpetamine;
  • koostöö lapsevanemate, psühholoogi, logopeedi, klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli juhtkonnaga laste abistamisel ja suunamisel;
  • koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

 

Psühholoog Maria Teiverlaur

e-post: maria@vkk.vil.ee

telefon: 5297657

Vastuvõtuajad:

teisipäeval       kell  8.00-15.00

kolmapäeval  kell 8.00-14.00

reedel                kell 8.00-12.30

Psühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste õppetöö ja eluga seotud psühholoogiliste probleemide lahendamise abistamine, vajadusel kaasates lapsevanemaid ja õpetajaid.

Peamised tööülesanded:

– õpilase arengut mõjutavate psühholoogiliste tegurite hindamine;

–  psühholoogiline sekkumine individuaalselt ja grupiviisiliselt;

–  õpilase psühholoogilise arengu toetamine ja takistavate probleemide ennetamine

koostöövõrgustikus;

– lapsevanemate psühholoogiline nõustamine selgitamaks õppimist ja käitumist

mõjutavaid tegureid, aidates leida kohaseid kasvatusvõtteid.

 

Logopeed Lea Mengel

e-post: lea@vkk.vil.ee

telefon: 5297657

Logopeedi töö eesmärgiks on varajase kõnepuude märkamine ja sekkumine.

Peamise tööülesanded:

– suulise ja kirjaliku kõne loome parandamine;

– kõnepuuete ennetamine, kõrvaldamine ning leevendamine;

– häälduspuuete korrektsioon;

– koostöö õpetajatega, tugispetsialistidega ning juhtkonnaga.

Kõneravitunnid toimuvad vastavalt õpilase tunniplaanile. Lisaks rühmatundidele viiakse läbi  individuaaltunde.