14.veebr. – Sõbrapäev, avatud postkast

14.veebr.– 7/8 E; 9 A õppekäigul Olustvere tähetornis

16.veebr.- 4, 6 A; 5/6 E õppekäigul Tipu Looduskoolis

Lastevanemate üldkoosolek toimub 31.jaanuaril 2017, kell 18.00 Kaare kooli aulas

Päevakord:

  1. 2016/2017 õa I poolaasta kokkuvõte, Kaare kooli direktor Mati Ruul
  2. 2016/2017 õa II poolaasta õppe-ja kasvatustööst, Kaare kooli direktor Mati Ruul
  3. Stuudiumi e-päeviku kasutamine