Direktori vastuvõtt tublidele õpilastele

Täna toimus koolis direktori vastuvõtt tublidele õpilastele, kes on sellel õppeaastal silma paistnud hea õppeedukusega, saavutanud häid tulemusi spordivõistlustel või andnud enda panuse kooliellu. Tunnustuse said 17 tublit last.

Suur tänu ka Viljandi Muusikakooli õpilastele, kes meid enda muusikaliste etteastetega rõõmustasid!