Ilusat uut kooliaastat!

Täna alustasid Kaare Kooli esimeses klassis teed 9 särasilmset õpilast! Klassijuhatajateks on Hille Tammsaar ning Laura Nurmsalu.

Lisaks alustame sellel õppeaastal enda koolis uut traditsiooni. Juba 1999. aastast on sõlmitud üle Eesti koolirahu leping, mille algatajataks on Lastekaitse Liit. Iga kool, kes soovib, võib samuti sellest osa võtta ning sõlmida lepingu, millele annavad enda allkirja kõik osapooled. Kooli direktor, õpilaste esindaja ning ka õpetajate esindaja. Sellel õppeaastal sõlmis koolirahu lepingu ka Kaare Kool. Nagu ütlevad ka lepingu lõpuread- oleme üksteisele heaks eeskujuks, sest muutused algavad meist endist.

Edukat uut kooliaastat kogu kooliperele!