18. oktoobril 7.a klass matkal

18. oktoobril   9.a klass töövarjupäeval

20. oktoobril Agility tutvustus Leola 69

26. oktoobril kell 17.00 toimub Viljandi Rajaleidja keskuses lastevanemate kool teemal “Lapsevanema roll lapse karjäärivalikute toetamisel”.
Info ja registreerimine 24. oktoobriks aadressil viljandimaa@rajaleidja.ee või telefonil 58853630