Järelvalve

Haldusjärelevalvet Viljandi Kaare Koolis viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium, kontaktandmed: telefon: 7350222 ja e-post hm@hm.ee.

Teenistuslikku järelevalvet teostab Viljandi Linnavalitsus Linnu 2, Viljandi linn viljandi@viljandi.ee