Loovtöö

Taavi Toome (9.d klass) meisterdas õpetaja Harri Künnapuu juhendamisel Viljandi loomade varjupaiga kassidele  õdusa majakese.