Hoolekogu

Hoolekogu poole on võimalik pöörduda aadressil: hoolekogu@vkk.vil.ee

Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastal

Tegevuse sisuTähtaeg
Kohtumine linna esindajaganovember
2021/2022 õa üldtööplaaniga tutvuminenovember
Töökorralduse reeglidnovember
Kaare Kooli hoone küsimusjaanuar
Palgakorralduse reeglidmärts
Avatud uste päevade ettevalmistamine, osaleminemärts-aprill
Hoolekogu esimehe kokkuvõte õppeaastastmai- juuni
aasta õpetaja valiminemai- juuni
Direktori ülevaade möödunud õppeaastastseptember
Eelarvga tutvumineseptember
Muud vajadusest tulenevad tegevusedjooksvalt

Viljandi Kaare Kooli hoolekogu liikmed:

Mare Kilgiõpetajate esindaja
Hille Tammsaarõpetajate esindaja
Laura Nurmsaluõpetajate esindaja asendusliige
Karin Ilusvanemate esindaja I kooliastme põhiliige
Linda Kirsimäevanemate esindaja I kooliastme asendusliige
Merlin Bohojavlenskivanemate esindaja II kooliastme põhiliige
Kristiine Ilvesvanemate esindaja II kooliastme asendusliige
Irja Sillaotsvanemate esindaja III kooliastme põhiliige
Astrid Asukülavanemate esindaja III kooliastme asendusliige