Õppetöö korraldus Kaare Kooli võimalike koroonaviiruse arengute puhul

Kooli juhtkond hindab viiruse leviku olukorda kogukonnas ja riigis.
Kool on valmis rakendama tegevuskava operatiivselt vastavalt kujunenud olukorrale.
Peresid informeeritakse tegevuskava rakendamisest Stuudiumi ja kooli kodulehe kaudu.

Vanem võib jätta lapse koduõppele, kui soov on põhjendatud või vajadus vältimatu. Vanem esitab sellekohase avalduse koolijuhile. Õppimine toimub vanema vastutusel.

COVID viirusnakkuse korral peres või lähikontaktide hulgas tuleb jääda kaheks nädalaks isolatsiooni. Puudumise põhjusest teavitatakse koolijuhti avaldusega jääda koduõppele.

Terviseamet võtab kooliga ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Tuvastatud lähikontaktsed jäävad koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgivad oma tervist. Ülejäänud koolitöötajad ja õpilased jätkavad oma tavapärast elu. Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust perearstiga.

Kooli olukorda hinnatakse kolmel erineval tasemel, roheline tase, kollane tase ning punane tase