Eksamid ja tasemetööd

2020/2021. õppeaasta tasemetööd

4. klassi õpilastele:

· loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a;

· matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi õpilastele:

· loodusõpetus – 21.–22. september 2020. a;

· matemaatika – 28.–29. september 2020. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;

2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) 25. mai 2021. a;

3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline)25.–27. mai 2021. a;

4) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;

5) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;

6) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

7) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

8) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;

9) valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.