Direktori vastuvõtt tublidele õpilastele

Täna toimus koolis direktori vastuvõtt tublidele õpilastele, kes on sellel õppeaastal silma paistnud hea õppeedukusega, saavutanud häid tulemusi spordivõistlustel või andnud enda panuse kooliellu. Tunnustuse said 17 tublit last.

Suur tänu ka Viljandi Muusikakooli õpilastele, kes meid enda muusikaliste etteastetega rõõmustasid!

Meie kooli noormehed said tunnustuse

Eesti Tehnoloogia kasvatuse Liit kuulutas sügisel välja üleriigilise konkursi “Nutikad õpilastööd 2020/2021”. Viljandi Kare Koolist võtsid konkursist osa Marek Liivoja, Romet Kivi, Janno Lihtsa ja Armin Hunt. Tehtud töid saavad koolilapsed kasutada vahetunnis mängmiseks.
Lisaks võttis meie kooli õpilane Kaarel Habakukk osa Eesti Tööõpetajate Seltsi korraldatud üleriigilisel virtuaalnäitusest ” Kaugelt tehtud”.
Poiste juhendajaks on õpetaja Harri Künnapuu.

Volbripäev

30. aprillil oli koolimajas näha nõidasid koos luudadega lendamas ehk tähistasime volbripäeva. Toimusid luuaviske võistlused, valmistati nõiajooke ja palju muudki. Aitäh meie toetajatele Viljandi Coop ning Mones ja Tuur, kes meid erinevate jookidega varustas.

Südamenädal

Aprill on südamekuu ja selle raames tähistasime ka meie koolis südamenädalat. Kõikidel klassidel oli võimalus minna orienteeruma, kus pidi läbima erinevaid punkte Viljandi linnas, samuti sai meisterdada vaprushelmeid, mis lähevad heategevuseks vähihaigetele lastele. Lisaks tegime enne vaheajale minemist väikse kokkuvõtte kõige tublimatest õuevahetunnis käijatest, suur rõõm oli tõdeda, et tublisid õuevahetunnis käijaid on palju. Viibige kindlasti ka vaheajal palju õues!