Viljandi Kaare Kooli meeskond läbis edukalt digipädevusi arendava programmi

2. detsembril lõppes Viljandi Kaare Kooli õpetajate ning juhtkonna jaoks põhjalik ja väga oluline kahekuuline koolitus- ja nõustamisperiood, mille jooksul läbiti DigiKiirendi rätsepakoolitus ning haridustehnoloogiline nõustamine.

Programmi eesmärk oli arendada digipädevusi ja –oskusi, et olla paremini valmis digitehnoloogia rakendamiseks õppetöös ning vajadusel ka distantsõppeks. „Digivahendite edukas kasutamine õppetöös tekitab ja ka hoiab õppuritel õpimotivatsiooni ja tagab parema toimetuleku edasises elus,” ütles abilinnapea Janika Gedvil.

Koolitustel osalesid kõik Kaare Kooli õpetajad eesmärgiga suurendada enda digialaseid kompetentse ja parandada pädevusi õpilaste digivahendite kasutama suunamisel. „Tunneme, et nüüd distantsõppele jäädes on meie lähtepositsioon märkimisväärselt parem, kui see oli selle aasta kevadel,” ütles Kaare Kooli õpetaja Eve Mets. Eve Mets sai ka DigiKiirendi programmi korraldajatelt aktiivse osalemise eest tunnustuse.

DigiKiirendi programmist võttis osa ka kooli juhtkond. Juhtkonna koolituse eesmärk oli kooli digiarengule kaasa aitava projekti läbiviimine. Kaare kooli projektiks oli korraldada e-õppe päev, et õpilased ja õpetajad õpiksid kasutama käesoleva õppeaasta sügisest kasutusele võetud platvormi Office365. “Selle mõtteni viis kevadine distantsõpe, mis näitas meile, et paljudel õpilastel puudusid oskused ja teadmised selleks, et interneti teel, e-kirjade ja failide saatmise näol õpitoimingutega hakkama saada,” ütles Kaare Kooli direktor Epp Välba. Ta lisas, et Office365 platvorm annab nii tavapärase kui ka distantsõppe korraldamiseks rohkete võimalustega keskkonna ning tänu DigiKiirendi projektile jõudis kogu kooli meeskond selle kasutamises uuele tasemele tunduvalt kiiremini ja seetõttu on ka valmisolek edukaks distantsõppeks oluliselt parem. 

Lisaks Kaare Koolile võttis DigiKiirendi programmist osa 13 kooli üle Eesti. DigiKiirendi arenguprogrammi viib ellu Haridus- ja Noortemaet, seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Loe lähemalt SIIT

I . trimestri lõpp

Juhuu! Just selliste emotsioonidega lõpetasime esimese trimestri. Täna andsime üle kiituskaardid heade õpitulemuste eest 31le õpilasele ning vaatasime ühiselt pildigaleriid, mida kõike selle trimestri jooksul tehtud sai ja tõdesime, et tehtud sai palju.

Juba enne kooliaasta algust augustis osalesime kooli esindusega Viljandi noorte sündmusel Huvimäss, kus tutvustasime Kaare kooli tegemisi ja näitasime enda laste tehtud töid. Kooliaasta algul aga läksime reipalt kolipinki, osalesime maailmakoristuspäeval, tõime kooli maitsvaid sügisande, tähistasime muusikapäeva, spordipäeva, õpetajate päeva, ettelugemise päeva, mardi- ja kadripäeva. Samuti toimusid kooli sisesed sulgpalli turniirid ning sportvõimlejad said kooliperele näidata enda õpitud oskusi. Trimestri lõpetasime aga kodanikupäeva helkurikõnniga. Lisaks osalesid meie kooli õpilased mitmel Eriolümpia poolt korraldatud spordisündmusel, kus õpetaja Inna juhendamisel olid lapsed väga edukad.

Sellest õppeaastast algatasime ka uue traditsiooni, kus viis korda aastas tunnustame enda kooli kahte õpilast, kes väärtustavad rahvatraditsioone ning on eeskujuks ka teistele. Tunnustusega käib kaasas rändkotike.

Sellel trimestri jooksul osalesid aga meie kooli õpetajad ning juhtkond HITSA poolt korraldatud arenguprogrammis Digikiirendi, mille eesmärk on toetada koolimeeskonda tehnoloogia õppetöösse kaasamisel ja soodustada nii õpilaste digipädevuste arengut. Kõik meie kooli õpetajad osalesid koolitustel, kus õpetati kasutama erinevaid õppeprogramme tundides. Samuti viidi läbi juhtkonna koolitused, kus eesmärgiks oli läbi viia üks projekt, mis aitaks kaasa kooli digiarengule. Meie kooli projektiks oli korraldada e-õppe päev, et nii õpilased kui ka õpetajad õpiksid kasutama kooli ühist platvormi Office365. Kuigi projekt sai edukalt läbi viidud, plaanime teha selliseid e-õppe päevi ka tulevikus. Tänu programmi läbimisele on kooli meeskond kindlasti tunduvalt rohkem valmis ka distantsõppeks, kui oldi seda kevadel.

Ilusat algavad advendiaega kõigile ning püsigem terved!

Helkurikõnd

Kodanikupäeva puhul toimus esimese tunni ajal tervele kooliperele helkurikõnd. Teekond oli eriti turvaline sest meiega olid kaasas vabatahtlikud politseinikud, kes ühtlasi kontrollisid, et õpilastel oleksid olemas helkurid. Suured tänud Viljandi politseijaoskond!

Meie direktoril Epul täitus täna sajas päev koolijuhina Kaare Koolis, aeg on läinud nagu linnutiivul! Jõudu ja jaksu ka edaspidiseks kogu koolipere poolt.

Uus traditsioon

Sellest õppeaastast alustasime enda koolis uut traditsiooni. Viis korda aastas tunnustame kahte õpilast, kes väärtustavad rahvatraditsioone ning on eeskujuks ka teistele. Tunnustusega käib kaasa ka rändkotike, mis liigub edasi järgmistele tublidele õpilastele. Täna kuulutasime välja aasta Kadri ning aasta Mardi. Kaare kooli aasta Mart 2020 on Jarek Bohojavlenski ning aasta Kadrid 2020 on Milana Izumrudova ja Laura Tiri. Palju õnne!