Riiklikud eksamid ja tasemetööd, loovtööd


TASEMETÖÖD, EKSAMID

2023/2024. õppeaasta tasemetööd:

(1) 4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a; 2) loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a; 3) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a; 4) matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

 

(2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a; 2) loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a; 3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6.

4) matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

 

(3) III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a; 2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a; 3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a; 4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

 

Põhikooli lõpueksamite toimumisajad:

· eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

· matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

· valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

· valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2024. a;

· valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) – 12.-14. juuni 2024. a.

 

· Lihtsustatud õppel olev põhikoolilõpetaja sooritab põhikooli lõpetamisel järgmised koolieksamid:

eesti keele eksam;

matemaatikaeksam;

kooli poolt määratud kohustuslike õppeainete hulgast valitud õppeaine valikeksam.

TASEMETÖÖD, EKSAMID

2023/2024. õppeaasta tasemetööd:

(1) 4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a; 2) loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a; 3) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a; 4) matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

 

(2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a; 2) loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a; 3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6.

4) matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

 

(3) III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a; 2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a; 3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a; 4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

 

Põhikooli lõpueksamite toimumisajad:

· eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

· matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

· valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

· valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2024. a;

· valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) – 12.-14. juuni 2024. a.

 

· Lihtsustatud õppel olev põhikoolilõpetaja sooritab põhikooli lõpetamisel järgmised koolieksamid:

eesti keele eksam;

matemaatikaeksam;

kooli poolt määratud kohustuslike õppeainete hulgast valitud õppeaine valikeksam.