Tundide ajad 2020/2021 õppeaastal

Juhime tähelepanu, et algavast õppeaastast on muutunud koolipäeva alguse kellaaeg:

1. 8.15 – 9.00
2. 9.10 – 9.55
3. 10.05 – 10.50
söögivahetund 1. – 6. klass
4. 11.10 – 11.55
söögivahetund 7. – 9. klass
5. 12.15 – 13.00
6. 13.10 – 13.55
7. 14.05 – 14.50
8. 15.00 – 15.45