Viljandi Kaare Kooli meeskond läbis edukalt digipädevusi arendava programmi

2. detsembril lõppes Viljandi Kaare Kooli õpetajate ning juhtkonna jaoks põhjalik ja väga oluline kahekuuline koolitus- ja nõustamisperiood, mille jooksul läbiti DigiKiirendi rätsepakoolitus ning haridustehnoloogiline nõustamine.

Programmi eesmärk oli arendada digipädevusi ja –oskusi, et olla paremini valmis digitehnoloogia rakendamiseks õppetöös ning vajadusel ka distantsõppeks. „Digivahendite edukas kasutamine õppetöös tekitab ja ka hoiab õppuritel õpimotivatsiooni ja tagab parema toimetuleku edasises elus,” ütles abilinnapea Janika Gedvil.

Koolitustel osalesid kõik Kaare Kooli õpetajad eesmärgiga suurendada enda digialaseid kompetentse ja parandada pädevusi õpilaste digivahendite kasutama suunamisel. „Tunneme, et nüüd distantsõppele jäädes on meie lähtepositsioon märkimisväärselt parem, kui see oli selle aasta kevadel,” ütles Kaare Kooli õpetaja Eve Mets. Eve Mets sai ka DigiKiirendi programmi korraldajatelt aktiivse osalemise eest tunnustuse.

DigiKiirendi programmist võttis osa ka kooli juhtkond. Juhtkonna koolituse eesmärk oli kooli digiarengule kaasa aitava projekti läbiviimine. Kaare kooli projektiks oli korraldada e-õppe päev, et õpilased ja õpetajad õpiksid kasutama käesoleva õppeaasta sügisest kasutusele võetud platvormi Office365. “Selle mõtteni viis kevadine distantsõpe, mis näitas meile, et paljudel õpilastel puudusid oskused ja teadmised selleks, et interneti teel, e-kirjade ja failide saatmise näol õpitoimingutega hakkama saada,” ütles Kaare Kooli direktor Epp Välba. Ta lisas, et Office365 platvorm annab nii tavapärase kui ka distantsõppe korraldamiseks rohkete võimalustega keskkonna ning tänu DigiKiirendi projektile jõudis kogu kooli meeskond selle kasutamises uuele tasemele tunduvalt kiiremini ja seetõttu on ka valmisolek edukaks distantsõppeks oluliselt parem. 

Lisaks Kaare Koolile võttis DigiKiirendi programmist osa 13 kooli üle Eesti. DigiKiirendi arenguprogrammi viib ellu Haridus- ja Noortemaet, seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Loe lähemalt SIIT