Koolielu

Hoolekogu


 

Hoolekogu liikmed 2022/2023 õppeaastal

Annika Kiis linnavolikogu esindaja
Lii Susi linnavolikogu esindaja
Jane Koitlepp linnavolikogu esindaja
Mai Liivrand õpetajate esindaja
Griseldis Künnapuu õpetajate esindaja
Margit Kaarmäe õpetajate esindaja asendusliige
Agnes Kuus-Korv õpetajate esindaja asendusliige
Timo Sepp 1. kooliastme vanemate esindaja
Tarmo Sander 2. kooliastme vanemate esindaja
Triinu Uuland 3. kooliastme vanemate esindaja
Kalle Koort 1. kooliastme vanemate esindaja asendusliige
Katrin Sander 2. kooliastme vanemate esindaja asendusliige
Gerli Soe 3. kooliastme vanemate esindaja asendusliige

 

Kontakt: hoolekogu@vkk.vil.ee

 

Hoolekogu tööplaan 2022/2023

 November 

​​​​​​​Hoolekogu ülesanded, roll, vastutus

Kaare kooli hoolekogu liikmete ülesanded: protokollija, esimehe, aseesimehe valimine

Hoolekogu tööplaani koostamine 2022/2023. õppeaastaks

 Detsember 

Kooli 2023. aasta eelarve

Tööplaani kinnitamine

Sisehindamise korra üle vaatamine

 Veebruar

Kohtumine Viljandi abilinnapea ja haridusameti juhiga (HEV kompetentsikeskuse mudel)

Kohtumine õpilasesindusega

Iga-aastase sisehindamisega tutvumine

 Aprill 

Aasta õpetajate kandidaatide esitamine

Kevadlaat

Avatud uste päev

Sisehindamise kord

 

 

 

 

Hoolekogu liikmed 2022/2023 õppeaastal

 

Kontakt: hoolekogu@vkk.vil.ee

 

Hoolekogu tööplaan 2022/2023

 November 

​​​​​​​Hoolekogu ülesanded, roll, vastutus

Kaare kooli hoolekogu liikmete ülesanded: protokollija, esimehe, aseesimehe valimine

Hoolekogu tööplaani koostamine 2022/2023. õppeaastaks

 Detsember 

Kooli 2023. aasta eelarve

Tööplaani kinnitamine

Sisehindamise korra üle vaatamine

 Veebruar

Kohtumine Viljandi abilinnapea ja haridusameti juhiga (HEV kompetentsikeskuse mudel)

Kohtumine õpilasesindusega

Iga-aastase sisehindamisega tutvumine

 Aprill 

Aasta õpetajate kandidaatide esitamine

Kevadlaat

Avatud uste päev

Sisehindamise kord

 

 

 

Annika Kiis linnavolikogu esindaja
Lii Susi linnavolikogu esindaja
Jane Koitlepp linnavolikogu esindaja
Mai Liivrand õpetajate esindaja
Griseldis Künnapuu õpetajate esindaja
Margit Kaarmäe õpetajate esindaja asendusliige
Agnes Kuus-Korv õpetajate esindaja asendusliige
Timo Sepp 1. kooliastme vanemate esindaja
Tarmo Sander 2. kooliastme vanemate esindaja
Triinu Uuland 3. kooliastme vanemate esindaja
Kalle Koort 1. kooliastme vanemate esindaja asendusliige
Katrin Sander 2. kooliastme vanemate esindaja asendusliige
Gerli Soe 3. kooliastme vanemate esindaja asendusliige