Projektid

IT vahendite soetamine


Projekti nimi: IT vahendite soetamine

 

Projekti kood: 75005297

 

Projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti eesmärgid: 

 • Kooli digitehnoloogiliste vahendite kaasajastamine ja mitmekesistamine
 • IT vahendite integreerimine õppeprotsessi
 • Õpilaste ja õpetajate digitaalse arengu toetamine

 

Projekti tulemused:

 • koolil on IT vahendid ning õpetajad ja õpilased kasutavad neid sihtotstarbeliselt, õppetunnid on innovaatilisemad.
 • kasutame nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt ja tuleme toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.

Projekti tegevused: 

 • IT vahendite soetamine
 • tunnikavade koostamine

 

Projekti elluviimise aeg: 03.10.2022 - 30.06.2023

 

Rahastaja: Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond


Eraldatud  toetus: 9861, 16 eurot

Projekti nimi: IT vahendite soetamine

 

Projekti kood: 75005297

 

Projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti eesmärgid: 

 • Kooli digitehnoloogiliste vahendite kaasajastamine ja mitmekesistamine
 • IT vahendite integreerimine õppeprotsessi
 • Õpilaste ja õpetajate digitaalse arengu toetamine

 

Projekti tulemused:

 • koolil on IT vahendid ning õpetajad ja õpilased kasutavad neid sihtotstarbeliselt, õppetunnid on innovaatilisemad.
 • kasutame nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt ja tuleme toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.

Projekti tegevused: 

 • IT vahendite soetamine
 • tunnikavade koostamine

 

Projekti elluviimise aeg: 03.10.2022 - 30.06.2023

 

Rahastaja: Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond


Eraldatud  toetus: 9861, 16 eurot