Koolielu

KIVA


Viljandi Kaare Koolis rakendatakse alates 2021. a KiVa programmi. 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. 

Programm: 
• aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima; 
• sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks; 
• on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet; 
• haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad; 
• ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst. 

 

Selleks: 
• viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt; 
• uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga
• levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel; 
• kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut   

http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele). 

 

Murede korral on võimalik pöörduda kaare kooli Kiva tiimi poole meiliaadressil: kiva@vkk.vil.ee

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile! 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: 
• www.kiusamisvaba.ee 
• https://www.facebook.com/kiusamisvabakool 

 

KiVa juhtumite lahendamine 

 

Kui on tekkinud kahtlus, et kedagi kiusatakse, siis informeeritakse sellest KiVa tiimi ja täidetakse eeluuringu ankeet. Eeluuringu ankeedid asuvad õpetajate toas, sotsiaalpedagoogi kabinetis ja garderoobitöötaja juures. 

KiVa meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei saa käsitleda kiusamisena, edastatakse klassijuhatajale või sotsiaalpedagoogile. 

Juhtumid, mida lahendab KiVa tiim, lahendatakse vastavalt KiVa programmis ettenähtud meetodiga. Toimuvad eravestlused ohvriga, kiusajaga, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlus ohvriga, järelvestlus kiusajaga, ohvri soovi arvestades rühmavestlus kiusaja ja ohvriga. 

Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks käitumiseks (kiusamise lõpetamiseks). 

Järelvestlusel kontrollitakse varasemalt tehtud:  

kokkulepetest kinnipidamist,  

kas kiusamine on lõppenud. 

Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutatakse astmelisi mõjutusmeetmeid: 

1. aste – individuaalne vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks 
2. aste – vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga 
3. aste – ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppejuhi või direktori juures.  Vajadusel kaasatakse  laste heaolu spetsialist.  
4. aste – juhtumi üle andmine politseile 

Järgmine aste rakendatakse kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või ei ole andnud tulemusi. Kõik vestlused dokumenteeritakse. 

 

Kaare kooli Kiva tiim:

Hille Tammsaar

Krista Hansson

Agnes Mein-Korv

Anita Makarevitš

Epp Kongas

Mariann Õmblus

Murede korral saab kiva tiimiga ühedust võtta: kiva@vkk.vil.ee

Viljandi Kaare Koolis rakendatakse alates 2021. a KiVa programmi. 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. 

Programm: 
• aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima; 
• sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks; 
• on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet; 
• haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad; 
• ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst. 

 

Selleks: 
• viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt; 
• uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga
• levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel; 
• kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut   

http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele). 

 

Murede korral on võimalik pöörduda kaare kooli Kiva tiimi poole meiliaadressil: kiva@vkk.vil.ee

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile! 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: 
• www.kiusamisvaba.ee 
• https://www.facebook.com/kiusamisvabakool 

 

KiVa juhtumite lahendamine 

 

Kui on tekkinud kahtlus, et kedagi kiusatakse, siis informeeritakse sellest KiVa tiimi ja täidetakse eeluuringu ankeet. Eeluuringu ankeedid asuvad õpetajate toas, sotsiaalpedagoogi kabinetis ja garderoobitöötaja juures. 

KiVa meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei saa käsitleda kiusamisena, edastatakse klassijuhatajale või sotsiaalpedagoogile. 

Juhtumid, mida lahendab KiVa tiim, lahendatakse vastavalt KiVa programmis ettenähtud meetodiga. Toimuvad eravestlused ohvriga, kiusajaga, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlus ohvriga, järelvestlus kiusajaga, ohvri soovi arvestades rühmavestlus kiusaja ja ohvriga. 

Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks käitumiseks (kiusamise lõpetamiseks). 

Järelvestlusel kontrollitakse varasemalt tehtud:  

kokkulepetest kinnipidamist,  

kas kiusamine on lõppenud. 

Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutatakse astmelisi mõjutusmeetmeid: 

1. aste – individuaalne vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks 
2. aste – vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga 
3. aste – ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppejuhi või direktori juures.  Vajadusel kaasatakse  laste heaolu spetsialist.  
4. aste – juhtumi üle andmine politseile 

Järgmine aste rakendatakse kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või ei ole andnud tulemusi. Kõik vestlused dokumenteeritakse. 

 

Kaare kooli Kiva tiim:

Hille Tammsaar

Krista Hansson

Agnes Mein-Korv

Anita Makarevitš

Epp Kongas

Mariann Õmblus

Murede korral saab kiva tiimiga ühedust võtta: kiva@vkk.vil.ee