Projektid

Koostöö kujundamine liitklassis õpetamiseks Viljandi Kaare Kooli õpetajate ja õppimist toetavate töötajate vahel


Projekti nimi: Koostöö kujundamine liitklassis õpetamiseks Viljandi Kaare Kooli õpetajate ja õppimist toetavate töötajate vahel 

Projekti kood:  2014-2020.1.02.22-1302 

Projekt panustab: 2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus 

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus 

Projekti eesmärgid:  

 • Projekti eesmärk on läbi viia Tartu Ülikooli koolitus "Õpetamine liitklassis", mille käigus suurenevad õpetajate, abiõpetajate ja Viljandi laste ja perede tugikeskuse tugispetsialistide oskused/ koostööoskused töötada ühes ainetunnis erineva vanuse ja tasemega õpilastega. 

 • Töökorraldus ja töösuhted liitklassis õpetajate, abiõpetajate ja tugipersonali vahel paranevad. 

 • Paraneb õpikeskkond, õpilane on rohkem kaasatud, aktiivne ja saab eduelamuse. 

 Projekti tulemused: 

 • Ühist õppimist toetaval õpiüritusel said koostöögrupid ühiselt teadmisi ja praktilisi kogemusi, kuidas tõhustada koostöö korraldust ja -suhteid liitklassi ainetunnis erineva vanuse ja tasemega õpilastega. 

 • Koolituse käigus alustas koolimeeskond, sh õpetajad, abiõpetajad ja tugispetsialistid projektipõhise õppenädala kavandamist, kus õpe toimus aineüleselt, kaasates erineva vanusega õpilasi. Selline õppekorraldus vajas suurt koostööd ja ühist õppimist nii õpetajate kui õpilaste tasandil. Seda oli võimalik ja tõhus korraldada tänu koolitusel saadud teadmistele. Paraneb õpikeskkond, õpilane on nüüd rohkem kaasatud, aktiivsem ja saab suurema eduelamuse. 

 • Koolil on ka edaspidi kavas koostööoskusi ja ühist õppimist parendavaid koolitusi korraldada, samuti jätkab kool kindlasti projektipõhiste tegevustega, mis annavad võimaluse õpetajate, abiõpetajate ja tugispetsialistide paremaks koostööks. 

Projekti tegevused:  

 • Tartu Ülikooli koolitus: Õpetamine liitklassis 

  

Projekti elluviimise aeg: 27.02.-28.02.2023 

  

Rahastaja: Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond 

 
Eraldatud  toetus: 2400,00 eurot 

 

Projekti nimi: Koostöö kujundamine liitklassis õpetamiseks Viljandi Kaare Kooli õpetajate ja õppimist toetavate töötajate vahel 

Projekti kood:  2014-2020.1.02.22-1302 

Projekt panustab: 2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus 

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus 

Projekti eesmärgid:  

 • Projekti eesmärk on läbi viia Tartu Ülikooli koolitus "Õpetamine liitklassis", mille käigus suurenevad õpetajate, abiõpetajate ja Viljandi laste ja perede tugikeskuse tugispetsialistide oskused/ koostööoskused töötada ühes ainetunnis erineva vanuse ja tasemega õpilastega. 

 • Töökorraldus ja töösuhted liitklassis õpetajate, abiõpetajate ja tugipersonali vahel paranevad. 

 • Paraneb õpikeskkond, õpilane on rohkem kaasatud, aktiivne ja saab eduelamuse. 

 Projekti tulemused: 

 • Ühist õppimist toetaval õpiüritusel said koostöögrupid ühiselt teadmisi ja praktilisi kogemusi, kuidas tõhustada koostöö korraldust ja -suhteid liitklassi ainetunnis erineva vanuse ja tasemega õpilastega. 

 • Koolituse käigus alustas koolimeeskond, sh õpetajad, abiõpetajad ja tugispetsialistid projektipõhise õppenädala kavandamist, kus õpe toimus aineüleselt, kaasates erineva vanusega õpilasi. Selline õppekorraldus vajas suurt koostööd ja ühist õppimist nii õpetajate kui õpilaste tasandil. Seda oli võimalik ja tõhus korraldada tänu koolitusel saadud teadmistele. Paraneb õpikeskkond, õpilane on nüüd rohkem kaasatud, aktiivsem ja saab suurema eduelamuse. 

 • Koolil on ka edaspidi kavas koostööoskusi ja ühist õppimist parendavaid koolitusi korraldada, samuti jätkab kool kindlasti projektipõhiste tegevustega, mis annavad võimaluse õpetajate, abiõpetajate ja tugispetsialistide paremaks koostööks. 

Projekti tegevused:  

 • Tartu Ülikooli koolitus: Õpetamine liitklassis 

  

Projekti elluviimise aeg: 27.02.-28.02.2023 

  

Rahastaja: Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond 

 
Eraldatud  toetus: 2400,00 eurot