Dokumendid

Põhiväärtused 

Koolirõõm – eduelamused, õppimist toetav keskkond, head suhted;

Koostöö – ühised eesmärgid, kaaslaste märkamine, nendega arvestamine;

Usaldusväärsus – kooli hea maine, ühised väärtused, tugevad traditsioonid;

Turvalisus – vaimselt ja füüsiliselt turvaline õpi-

Uuendusmeeldus – kaasaegne lähenemine õpetamisele ja õppimisele;

Professionaalsus – parim kompetents erivajadustega laste õpetamisel.

Osaleme kooli põhitegevust toetavate programmide ja võrgustike tegevuses:

KIVA (kiusamisvastane programm) – oleme kiusamisvaba kool, väärtustame kodanikujulgust ja hoolivust, et kujundada kõigis õpilastes valmisolek võtta vastutus ohvri toetamise eest selle asemel, et kiusamist julgustada. Meie eesmärk on kiusamist ja selle negatiivseid mõjusid vähendada.

LIIKUMA KUTSUV KOOL – tagame õpilaste tervise aktiivsete vahetundide, aktiivsete õppemeetodite ning liikumispauside kaudu.

ALUSTAVAT ÕPETAJAT TOETAV KOOL – eesmärgiga kindlustada õpetajate järelkasv, toetame alustava õpetaja edukat sulandumist õpetajatöösse, toetame kooli tulnud uute pedagoogide sulandumist meeskonda.

EESTI ERIOLÜMPIA – pakume positiivseid emotsioone mõtestatud treeningprotsessis ning võistlustel, tõstame hariduslike erivajadustega sportlaste enesehinnangut ning anname motivatsiooni regulaarseteks treeninguteks, arendame vajalikke sotsiaalseid oskus

 

Koolirõõm – eduelamused, õppimist toetav keskkond, head suhted;

Koostöö – ühised eesmärgid, kaaslaste märkamine, nendega arvestamine;

Usaldusväärsus – kooli hea maine, ühised väärtused, tugevad traditsioonid;

Turvalisus – vaimselt ja füüsiliselt turvaline õpi-

Uuendusmeeldus – kaasaegne lähenemine õpetamisele ja õppimisele;

Professionaalsus – parim kompetents erivajadustega laste õpetamisel.

Osaleme kooli põhitegevust toetavate programmide ja võrgustike tegevuses:

KIVA (kiusamisvastane programm) – oleme kiusamisvaba kool, väärtustame kodanikujulgust ja hoolivust, et kujundada kõigis õpilastes valmisolek võtta vastutus ohvri toetamise eest selle asemel, et kiusamist julgustada. Meie eesmärk on kiusamist ja selle negatiivseid mõjusid vähendada.

LIIKUMA KUTSUV KOOL – tagame õpilaste tervise aktiivsete vahetundide, aktiivsete õppemeetodite ning liikumispauside kaudu.

ALUSTAVAT ÕPETAJAT TOETAV KOOL – eesmärgiga kindlustada õpetajate järelkasv, toetame alustava õpetaja edukat sulandumist õpetajatöösse, toetame kooli tulnud uute pedagoogide sulandumist meeskonda.

EESTI ERIOLÜMPIA – pakume positiivseid emotsioone mõtestatud treeningprotsessis ning võistlustel, tõstame hariduslike erivajadustega sportlaste enesehinnangut ning anname motivatsiooni regulaarseteks treeninguteks, arendame vajalikke sotsiaalseid oskus