Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Kooli vastuvõtmisel on vaja esitada järgmised dokumendid:

1. Koolivälise nõustamiskomisjoni otsus;

2. Lapsevanema avaldus;

3. Väljavõte õpilasraamatust;

4. Klassitunnistus;

5. Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;

6. Tervise kaart;

7. Isikut tõendava dokumendi koopia;

8. Õpilaspileti pilt; 

9. Koolivalmiduse kaart

Kooli vastuvõtmisel on vaja esitada järgmised dokumendid:

1. Koolivälise nõustamiskomisjoni otsus;

2. Lapsevanema avaldus;

3. Väljavõte õpilasraamatust;

4. Klassitunnistus;

5. Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;

6. Tervise kaart;

7. Isikut tõendava dokumendi koopia;

8. Õpilaspileti pilt; 

9. Koolivalmiduse kaart