Projektid

Erasmus+ KA122 õpiränne 2023–2024


Erasmus+ KA122 õpiränne 2023–2024

Projekti periood kestab 1. juuni 2023 kuni 31. mai 2024 ja selle raames liiguvad õpirännetele 12 haridustöötajat ja 6 õpilast.

 

Projekti eesmärgid

Projekti eesmärgiks on parendada hariduslike erivajadustega õpilaste iseseisvust, suhtlemisoskust ja kohusetunnet.

Peale õpirännet on õpilased keskkonnateadlikumad ning julgemad suhtlejad, seda ka väljaspool oma turvalist keskkonda.

Töövarjutamisel ja koolitusel osalejad on kogenud rahvusvahelisi lähenemisviise hariduslike erivajadustega õpilaste toetamisele, et seda edaspidi rakendada oma igapäevatöös ja jagada oma teadmisi nii enda organisatsioonis kui ka väljaspool.

Lisandväärtusena on projekti läbinud õpilased ja täiskasvanud omandanud parema keeleoskuse.

Õpirände aeg, osalejad ja tegevused

Toimumisaeg

Osalevad õpetajad

Tegevus

14.-15. september 2023

Epp Kongas, Marge Altsaar, Mariann Õmblus

Õpilaste õpirände eelkohtumine Klaipedas

13.-18. november 2023

Epp Kongas, Mai Liivrand

Koolitus: “Understanding and Supporting Students With ASD and ADHD”

Koolitus Ateenas

26.veebruar – 01.märts 2024

Marge Altsaar, Marika Hiie, Karin Kõiv, Mare Kilgi

Töövarjutamine Maffeo Pantaleoni instituudis.

Töövarjutamine Itaalias

8.-12. aprill 2024

Mariann Õmblus, Gerli Kuhi, Margit Kaarmäe

Õpilaste õpiränne (Klaipeda, Leedu)

29.aprill – 4.mai 2024

Gerli Kuhi, Agnes Mein-Korv

Koolitus: “Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention”

Erasmus+ KA122 õpiränne 2023–2024

Projekti periood kestab 1. juuni 2023 kuni 31. mai 2024 ja selle raames liiguvad õpirännetele 12 haridustöötajat ja 6 õpilast.

 

Projekti eesmärgid

Projekti eesmärgiks on parendada hariduslike erivajadustega õpilaste iseseisvust, suhtlemisoskust ja kohusetunnet.

Peale õpirännet on õpilased keskkonnateadlikumad ning julgemad suhtlejad, seda ka väljaspool oma turvalist keskkonda.

Töövarjutamisel ja koolitusel osalejad on kogenud rahvusvahelisi lähenemisviise hariduslike erivajadustega õpilaste toetamisele, et seda edaspidi rakendada oma igapäevatöös ja jagada oma teadmisi nii enda organisatsioonis kui ka väljaspool.

Lisandväärtusena on projekti läbinud õpilased ja täiskasvanud omandanud parema keeleoskuse.

Õpirände aeg, osalejad ja tegevused

Toimumisaeg

Osalevad õpetajad

Tegevus

14.-15. september 2023

Epp Kongas, Marge Altsaar, Mariann Õmblus

Õpilaste õpirände eelkohtumine Klaipedas

13.-18. november 2023

Epp Kongas, Mai Liivrand

Koolitus: “Understanding and Supporting Students With ASD and ADHD”

Koolitus Ateenas

26.veebruar – 01.märts 2024

Marge Altsaar, Marika Hiie, Karin Kõiv, Mare Kilgi

Töövarjutamine Maffeo Pantaleoni instituudis.

Töövarjutamine Itaalias

8.-12. aprill 2024

Mariann Õmblus, Gerli Kuhi, Margit Kaarmäe

Õpilaste õpiränne (Klaipeda, Leedu)

29.aprill – 4.mai 2024

Gerli Kuhi, Agnes Mein-Korv

Koolitus: “Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention”