Uudised

Kaare kooli avatud uste nädal tõi palju rõõmu 05. mai admin


Hea koolipere, armsad õpilased, lapsevanemad, õpetajad!

18.-22. aprillini toimus meie koolis avatud uste nädal. Tegime koos õpetajatega kokkuvõtte nädalast.

Kõige olulisem järeldus on, et kogu meeskond, nii õpilased, õpetajad, vanemad kui ka hoolekogu liikmed näitasid sellel nädalal, eriti aga reedel üles väga head koostööd. Oleme selle eest väga tänulikud ja õnnelikud. Kõige olulisem on siinjuures, et igaüks sai anda oma panuse just selles, milles ta end kõige tugevamini tunneb. Õpetajate eestvedamisel korraldati heategevuslik laat, kohvik ja õnneloos, käsitöö- ja kunstiõpetajad seadsid koos üles suurepärase näituse õpilastöödest, toimusid õpitoad, võimalus oli lasta end jäädvustada. Oma kohvikuga oli väljas ka Kaare kooli õpilasesindus, suur tunnustus neile selle teo eest!

Päeva tippsündmuseks oli kindlasti kevadkontsert, mille kordaminekusse olid suure südamega panustanud nii õpilased, huvijuht, õpetajad.

Meie kõigi ühine soov oli heategevuslike tegevustega koguda raha meie koolimajaümbrusesse lastele ronila rajamiseks. Ja meil on väga hea meel teada anda, et kogusime enam kui 1400 eurot ning ühele väiksele unistusele liikusime sellega sammukese lähemale.

Loodetavasti ootab juba sügisel lapsi lisaks tasakaaluliinile veel üks seiklusrada, kus õueaega sisukalt ja arendavalt veeta. Veelkord suur-suur tänu kõigile, kes sellesse oma väike ostuga laadalt, kohvikust või õnneloosist kaasa aitasid!

Leidsime koos õpetajatega, et sellised ettevõtmised on ka tulevikus vajalikud. Aitame sellega kaasa nii laste rahatarkuse õppimisele, ettevõtlikkuse arenemisele ning meie kooliümbruse lapsesõbralikumaks paigaks muutmisele.

Palju rõõmu ja uute toredate kohtumisteni!
Pildil on seiklusrada, milline loodetavasti on varsti ka meie kooliõues.

Koolipere nimel,
Epp Välba,
direktor

Hea koolipere, armsad õpilased, lapsevanemad, õpetajad!

18.-22. aprillini toimus meie koolis avatud uste nädal. Tegime koos õpetajatega kokkuvõtte nädalast.

Kõige olulisem järeldus on, et kogu meeskond, nii õpilased, õpetajad, vanemad kui ka hoolekogu liikmed näitasid sellel nädalal, eriti aga reedel üles väga head koostööd. Oleme selle eest väga tänulikud ja õnnelikud. Kõige olulisem on siinjuures, et igaüks sai anda oma panuse just selles, milles ta end kõige tugevamini tunneb. Õpetajate eestvedamisel korraldati heategevuslik laat, kohvik ja õnneloos, käsitöö- ja kunstiõpetajad seadsid koos üles suurepärase näituse õpilastöödest, toimusid õpitoad, võimalus oli lasta end jäädvustada. Oma kohvikuga oli väljas ka Kaare kooli õpilasesindus, suur tunnustus neile selle teo eest!

Päeva tippsündmuseks oli kindlasti kevadkontsert, mille kordaminekusse olid suure südamega panustanud nii õpilased, huvijuht, õpetajad.


Meie kõigi ühine soov oli heategevuslike tegevustega koguda raha meie koolimajaümbrusesse lastele ronila rajamiseks. Ja meil on väga hea meel teada anda, et kogusime enam kui 1400 eurot ning ühele väiksele unistusele liikusime sellega sammukese lähemale.

Loodetavasti ootab juba sügisel lapsi lisaks tasakaaluliinile veel üks seiklusrada, kus õueaega sisukalt ja arendavalt veeta. Veelkord suur-suur tänu kõigile, kes sellesse oma väike ostuga laadalt, kohvikust või õnneloosist kaasa aitasid!

Leidsime koos õpetajatega, et sellised ettevõtmised on ka tulevikus vajalikud. Aitame sellega kaasa nii laste rahatarkuse õppimisele, ettevõtlikkuse arenemisele ning meie kooliümbruse lapsesõbralikumaks paigaks muutmisele.

Palju rõõmu ja uute toredate kohtumisteni!
Pildil on seiklusrada, milline loodetavasti on varsti ka meie kooliõues.

Koolipere nimel,
Epp Välba,
direktor