Vastuvõtt

Meie koolist


Viljandi Kaare Koolis õpivad Viljandi linna ja Viljandi maakonna hariduslike erivajadustega õpilased. Viljandi Kaare Kool on Viljandi linnas tegutsev põhikool, kus õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetuleku õppe järgi. Koolis õpivad tõhustatud ja erituge vajavad õpilased. Õpe toimub 6. või 12. õpilasega eriklassides. Meie kooli õpilasi toetavad tugispetsialistid ja abiõpetajad. 

Eriklassidesse võtame õpilasi Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna suunamisel ja lapsevanema avalduse alusel. Põhikooli lihtsustatud õppekaval õppivatel õpilastel on suurendatud praktiliste õppeainete osakaalu. 

Viljandi Kaare Koolis õpivad Viljandi linna ja Viljandi maakonna hariduslike erivajadustega õpilased. Viljandi Kaare Kool on Viljandi linnas tegutsev põhikool, kus õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetuleku õppe järgi. Koolis õpivad tõhustatud ja erituge vajavad õpilased. Õpe toimub 6. või 12. õpilasega eriklassides. Meie kooli õpilasi toetavad tugispetsialistid ja abiõpetajad. 

Eriklassidesse võtame õpilasi Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna suunamisel ja lapsevanema avalduse alusel. Põhikooli lihtsustatud õppekaval õppivatel õpilastel on suurendatud praktiliste õppeainete osakaalu.