Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Meie koolis õpivad Viljandi linna ja Viljandi maakonna hariduslike erivajadustega õpilased.
Viljandi Kaare Kool on Viljandi linnas tegutsev põhikool, kus õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud õppekava, toimetuleku riikliku õppekava ja riikliku õppekava alusel .
Alates 2011/2012 õppeaastast töötab koolis väikeklass, kus õpivad autismispektri häiretega õpilased.
2013/2014 avati meil ka väikeklassid aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilastele.

Abi-, toimetuleku- ja väikeklassidesse võtame õpilasi maakonna nõustamiskomisjoni suunamise ja lapsevanema avalduse alusel. Abi-ja toimetulekuklasside õpilastel on suurendatud praktiliste õppeainete osakaalu.
Alates 2005. aastast on vastavalt Haridusministri määrusele võimalik õpilastel jääda peale 9. klassi lõpetamist lisa aastale. Abikooli lõpetanud õpilastel on võimalik jääda vanemate soovil pikendatud õppele üheks aastaks, toimetulekuõppe läbinutel kaheks aastaks.

Meie koolis õpivad Viljandi linna ja Viljandi maakonna hariduslike erivajadustega õpilased.
Viljandi Kaare Kool on Viljandi linnas tegutsev põhikool, kus õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud õppekava, toimetuleku riikliku õppekava ja riikliku õppekava alusel .
Alates 2011/2012 õppeaastast töötab koolis väikeklass, kus õpivad autismispektri häiretega õpilased.
2013/2014 avati meil ka väikeklassid aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilastele.

Abi-, toimetuleku- ja väikeklassidesse võtame õpilasi maakonna nõustamiskomisjoni suunamise ja lapsevanema avalduse alusel. Abi-ja toimetulekuklasside õpilastel on suurendatud praktiliste õppeainete osakaalu.
Alates 2005. aastast on vastavalt Haridusministri määrusele võimalik õpilastel jääda peale 9. klassi lõpetamist lisa aastale. Abikooli lõpetanud õpilastel on võimalik jääda vanemate soovil pikendatud õppele üheks aastaks, toimetulekuõppe läbinutel kaheks aastaks.