Õppetöö

Riiklikud eksamid ja tasemetööd, loovtööd


2023/2024. õppeaasta tasemetööd:

 

4. klassi õpilastele

· eesti keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;

· loodusõpetus (kirjalik) – 25.-27. september 2023. a;

· A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;

· matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.-17. oktoober 2023. a.

 

7. klassi õpilastele

· eesti keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;

· loodusõpetus (kirjalik) – 27.-29. september 2023. a;

· matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.


III kooliastme tasemetööd

• A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023

• A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober – 3. november 2023

• A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024

• A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024

 

Loovtööd:

Loovtööde esitamine- 3.mai 2024

Loovtööde kaitsmine- 20.mai 2024

 

Põhikooli lõpueksamite toimumisajad:

 

Põhikooli riiklik õppekava

· eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

· matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

· valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

· valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2024. a;

· valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) – 12.-14. juuni 2024. a.

 

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

· eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2024.a;

· matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2024.a;

· valikeksam - 11. juuni 2024.a

 

 

 

 

 

2023/2024. õppeaasta tasemetööd:

 

4. klassi õpilastele

· eesti keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;

· loodusõpetus (kirjalik) – 25.-27. september 2023. a;

· A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;

· matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.-17. oktoober 2023. a.

 

7. klassi õpilastele

· eesti keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;

· loodusõpetus (kirjalik) – 27.-29. september 2023. a;

· matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.


III kooliastme tasemetööd

• A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023

• A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober – 3. november 2023

• A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024

• A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024

 

Loovtööd:

Loovtööde esitamine- 3.mai 2024

Loovtööde kaitsmine- 20.mai 2024

 

Põhikooli lõpueksamite toimumisajad:

 

Põhikooli riiklik õppekava

· eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

· matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

· valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

· valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2024. a;

· valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) – 12.-14. juuni 2024. a.

 

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

· eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2024.a;

· matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2024.a;

· valikeksam - 11. juuni 2024.a