Loovtöö juhendLoovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus 8. klassi õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi ning kinnistab ja täiendab koolis omandatut, selleks valivad õpilased esimese trimestri lõpuks sobiva teema ja juhendaja. Loovtöö eesmärgiks on:

pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust;

toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist;

arendada õpilase eneserefleksiooni ja kriitilist mõtlemist;

arendada õpilase eneseväljendus- ja esinemisoskust;

õppida vormistama aruandeid;  arendada õpilase analüüsioskust.

Loovtöö juhend on leitav siit:

Loovtöö juhend

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus 8. klassi õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi ning kinnistab ja täiendab koolis omandatut, selleks valivad õpilased esimese trimestri lõpuks sobiva teema ja juhendaja. Loovtöö eesmärgiks on:

pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust;

toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist;

arendada õpilase eneserefleksiooni ja kriitilist mõtlemist;

arendada õpilase eneseväljendus- ja esinemisoskust;

õppida vormistama aruandeid;  arendada õpilase analüüsioskust.

Loovtöö juhend on leitav siit:

Loovtöö juhend